Aktualności


Rada Ambasadorów Sportu

21 marca 2012 r. w Pure Sky Club w Warszawie, odbyło się posiedzenie RADY AMBASADORÓW SPORTU, kluczowego organu reprezentującego Fundację, powołanego przez Zarząd. Nominacje przewodnictwa Radzie, z rąk Prezes Fundacji przyjął Andrzej Supron/Przewodnicz?cy/ i Adam Grycan / Vice-przewodnicz?cy/. Celem Rady Ambasadorów będzie wsparcie dzia3an Fundacji, inspirowanie i monitorowanie wspólnych przedsiewziea a tak?e wspó3praca i lobbowanie na rzecz KLUBU AMBASADORÓW SPORTU skupiającego Przedsiębiorców wspierających projekty Fundacji na rzecz młodych talentów sportu. Tematem wiodącym posiedzenia był wybór i zatwierdzenie zgłoszonych przez uczestników kandydatur sportowych talentów, którzy objęci zostaną programem wsparcia przez Fundację. Zarząd Fundacji przedstawił również plan budżetu 2012, zasady działania Klubu oraz szczegółową ofertę współpracy skierowaną do Przedsiębiorców przysteęujących do Klubu Ambasadorów.

Rok 2012 to przełomowy rok dla Fundacji "Papy" Stamma i czas aby 2-letnie wysiłki organizacyjne zaowocowały, dlatego zjednoczenie sił tak znakomitej reprezentacji Rady ,w skład której wchodzą wybitne osobowości i autorytety świata sportu i biznesu uznajemy za duży sukces i prognozę spełnienia wspólnych celów. W gronie Rady Ambasadorów Sportu zasiadaj? m.in.:

Ambasador Sportu - Wojciech Fibak

Ambasador Sportu - Andrzej Supron

Ambasador Sportu - Mariusz Czerkawski

Ambasador Sportu - Apoloniusz Tajner

Ambasador Sportu - Leszek Blanik

Ambasador Sportu - Jerzy Engel

Ambasador Sportu - Otylia Jedrzejczak

Ambasador Sportu - Jagna Marczu3ajtis

Ambasador Sportu - Monika Pyrek

oraz czo3owi polscy przedsiebiorcy - liderzy biznesu.

Rada "AS" to kompetentne i wiarygodne grono reprezentowane przez olimpijczyków - Mistrzów Sportu i przez Przedsiębiorców - Mistrzów Biznesu. Honorowymi Ambasadorami Rady Sportu, którzy otrzymali Statuetke "Ambasador Sportu" w roku 2011 s?: Pan Marek Goliszewski - Prezes Business Centre Club Pan Włodzimierz Szaranowicz - Dyrektor TVP Sport Pan Andrzej Kraśnicki - Prezes Polskiego Komitetu OlimpijskiegoPowrót do Aktualności

Powrót do strony głównej