Aktualności

Warszawskie Wieczory Olimpijskie w Business Centre Club

Warszawskie Wieczory Olimpijskie w Business Centre Club to inauguracja cyklicznych spotkań sportu, biznesu i organizacji pozarządowych pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu m. st. Warszawy przy partnerskiej współpracy z BCC, które będzie gościło nas w salonach Pałacu Lubomirskich 5 października 2010 . Gościem honorowym wieczoru będzie Pani Jolanta Kwaśniewska .

Pomysłodawcą i organizatorem projektu eleganckich wieczorów jest Fundacja im. Feliksa Stamma "Stamm Boks Promotion". Znaczeniem sztandarowym WWO jest objęcie przez PKOL prezydencji wartości olimpijskich wydarzenia, co wybitnie podnosi rangę projektu. Wieczór olimpijski poprowadzi Włodzimierz Szaranowicz.

Pragniemy zaprosić ludzi sukcesu w sporcie i biznesie, aby w atmosferze skondensowanej siły intelektu, wytrwałości, wiedzy, ambicji, umiejętności i przedsiębiorczości stworzyć mądry system współpracy i jej realizacji dla sukcesu olimpijskiego a tym samym sukcesu Polski na wielu innych płaszczyznach.

Uczestnicy WWO staną się Ambasadorem idei olimpijskiej. Jesteśmy pewni, że wyzwolimy nową energię dla polskiego sportu w Stolicy. Ideą jest prezentacja potencjału wielu dyscyplin olimpijskich i potrzeb dla rozwoju talentów m.in. poprzez osobiste spotkania z gwiazdami olimpijskimi oraz zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w sport.

Temat pierwszych Wieczorów Olimpijskich to: "Łączymy pokolenia olimpijskie. Poznajemy nowe nadzieje Igrzysk".

Będziemy gościć najlepszych sportowców, elitę przedsiębiorców, aby w tak szacownym gronie rozmawiać o możliwych sukcesach Polski.

Wielka polska HOSSA na Igrzyskach nie jest możliwa bez zaangażowania polskich przedsiębiorców - jako darczyców i sponsorów, którzy poprzez swoje działania dla sportu stają się marką o najwyższym znaku jakości. Chcemy mówić o korzyściach dla biznesu angażuj?cego się w sponsoring sportowy poprzez partnerstwo z organizacją pozarz?dową. Będziemy zachęcać do dywersyfikacji lokowania środków w dyscypliny dostępne na polskim parkiecie.

Warszawskie Wieczory Olimpijskie to spotkanie dla Przedsiebiorców, którzy cenią sobie marketing sportowy i wiedzą jak ważne są relacje między sportem a biznesem. Relacje te chcemy budować i zacieśniać promując nowe formy spotkań biznesowych takie jak WWO. Wyjątkowo zaangażowanych Przedsiębiorców chcemy uhonorowaa nagrodą p.n. "Ambasador Sportów Olimpijskich" .

Dziś przed Igrzyskami Olimpijskimi Londyn 2012 szczególnie chcemy mówić o możliwościach sukcesów Polski, ale aby marzenia stały się faktem, Przedsiębiorcy - dysponenci budżetów sponsoringowych powinni znaleźć argumenty dla swojego zaangażowania. Może wspólne Wieczory Olimpijskie w BCC, stan? się pomostem dla obopólnych dobrych decyzji i pobudzą do działań i inwestycji w sport m.in. poprzez Fundacje "Papy" Stamma.

Proponujemy miłe spędzenie wieczoru w znakomitym towarzystwie i z programem adekwatnym do miejsca wydarzenia, gdzie będzie przygotowany program artystyczny (wieczór uświetni Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Solistami scen polskich), ponadto odbędzie się aukcja obrazów Gwiazd Sportu oraz galeria fotografii Olimpijczyków.

Zarząd Fundacji

Powrót do Aktualności

Powrót do strony głównej